[1]
V. Frantchez y J. Medina, «Rabia: 99,9% mortal, 100% prevenible», Rev. Méd. Urug., vol. 34, n.º 3, pp. 164-171, sep. 2018.